მისამართი: თბილისი, მ. კოსტავას 59, 0179
ვაკანსია მკვლელის თანამდებობაზე

საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის დაკვეთით გადაღებული დეტექტიური დრამა SFS-ის ბაზაზე.