მისამართი: თბილისი, მ. კოსტავას 59, 0179  
საქართველო

Silk Factory Studio-ს და თბილისის გ.მიქელაძის სახელობის თოჯინების პროფესიული სახელმწიფო თეატრის ერთობლივი პროექტი. ტელესპექტაკლი "საქართველო" რეჟისორი ნიკოლოზ საბაშვილი